Home / Fundacja / Fundator – Piotr Piotrowski

Fundator – Piotr Piotrowski

Nazywam się Piotr Piotrowski. Jestem rodzicem Michała, od 3 roku życia chorego na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów. Nie jestem związany z żadnym ugrupowaniem politycznym, nie współpracuje z żadną firmą farmaceutyczną, jestem po prostu rodzicem chorego dziecka. 

Od 9 lat skutecznie walczę chorobą naszego dziecka. Teraz swoimi doświadczeniami chcę pomagać innym rodzicom, dzieciom i dorosłym dotkniętym chorobą, osobom niepełnosprawnym i zagubionym w poruszaniu się  w skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej.

Przez ostatnie lata  angażowałem się w budowanie zrozumienia, poszanowania i porozumienia pomiędzy administracją publiczną, świadczeniodawcami, lekarzami, pacjentami i opiekunami osób chorych i niepełnosprawnych.

Byłem inicjatorem i liderem niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca”, skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych, osób prywatnych, ekspertów i lekarzy. W czerwcu 2013 byłem współorganizatorem Wysłuchania Obywatelskiego w Sejmie RP.

Jako przedstawiciel pacjentów wielokrotnie reprezentowałem osoby chore w wystąpieniach medialnych w TV, prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Współtworzyłem uwagi do aktów prawnych przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia do zaopiniowania. Byłem uczestnikiem cyklicznych spotkań w Ministerstwie Zdrowia w ramach tzw. „Dialogu dla Zdrowia”. Poprzez odważne działania, nieustępliwość, ale również dzięki otwarciu na innych udaje mi się skutecznie przezwyciężać przeciwności.

Do współpracy z Fundacjią 1 Czerwca udało mi się pozyskać profesjonalistów i ekspertów prawa medycznego, technologii medycznych, lekarzy oraz placówki medyczne w kraju i za granicą.

Powołałem do życia Fundację 1 Czerwca, abyśmy mogli  mieć przyszłość, być wsparciem dla najbardziej potrzebujących pomocy, po to, aby w tej otaczającej nas beznadziejności efektywnie szukać rozwiązań, pomagać w walce z chorobą i pomagać w dostępie do najbardziej bezpiecznego, efektywnego i szybkiego leczenia. By docierać do tych, dla których właściwa jakość życia i zdrowia jest celem o który warto zabiegać.

Dlaczego „Fundacja 1 Czerwca”? Każdego roku w Dzień Dziecka szczególnie myślimy o przyszłości. O naszych dzieciach i rodzinach. Zapewnienie bezpiecznej przyszłości to nasz obowiązek, którego jak pokazuje doświadczenie nie zapewni nam nikt inny…

Zapraszam do wspólnego działania. Pozdrawiam Piotr Piotrowski – fundator i prezes Fundacji 1 Czerwca

Top
stat4u