Home / Fundacja / Doceniamy zmiany. List otwarty do Ministra Zdrowia

Doceniamy zmiany. List otwarty do Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Szanowny Panie Ministrze!

We wrześniu 2015 roku, na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi ówczesne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia wprowadziło fatalne dla pacjentów zmiany w programie lekowym dotyczącym leczenia reumatologicznego dzieci i dorosłych. Po kilku miesiącach funkcjonowania zmodyfikowanych programów potwierdziły się nasze obawy – wprowadzone zmiany były szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia pacjentów. Administracyjnie ograniczały leczenie pacjentów, ograniczały populację leczonych, blokowały lekarzom możliwość działania w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych. W naszej opinii były one również niezgodne z prawem.

W listopadzie 2015 w imieniu rodziców chorych dzieci i pacjentów pozbawionych administracyjnie leczenia, osobiście wystąpiliśmy do Pana Ministra z apelem o podjęcie pilnych działań. W styczniu 2016 na zaproszenie wiceministra K. Łandy (w tamtym okresie odpowiedzialnego za politykę lekową) – odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie, które oprócz zapewnień o podjęciu prac nad zmianami w programach lekowych – nie spowodowało nic więcej.  Pierwsze symptomy poprawy sytuacji nastąpiły z majową listą refundacyjną. Wtedy to wprowadzono zapis umożliwiający lekarzowi w wyjątkowych sytuacjach – poproszenie Zespołu Koordynacyjnemu ds. leczenia biologicznego, o umożliwienie kontynuacji leczenia pacjentowi. Ta modyfikacja programu wymuszona została jednak postępowaniem administracyjnym Rzecznika Praw Pacjenta.

Łatwo zauważyć, że diametralna zmiana w podejściu Ministerstwa Zdrowia jeśli chodzi politykę lekową nastąpiła dopiero w momencie podziału kompetencji w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, kiedy pełną odpowiedzialność za przygotowywanie listy leków refundowanych oraz prowadzenie postępowań dot. objęcia refundacją przejął wiceminister Marek Tombarkiewicz, oraz dyrektor Departmentu Izabela Obarska. Dostrzegamy i doceniamy jako pacjenci, że od lipca 2016 roku do teraz – wprowadzono 28 produktów leczniczych w ramach programów lekowych, 30 leków w ramach chemioterapii i prawie 300 w ramach listy aptecznej.

Również zmiany, które od 1 marca 2017 zaczęły obowiązywać w programach lekowych w reumatologii, zmiany wzmacniające rolę lekarza prowadzącego terapię, odbudowujące relacje lekarz – pacjent i będące jednocześnie w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami, są dowodem, że wypracowano je dzięki porozumieniu, współpracy i dialogowi. Jestem pewien, że przyczyniły się do tego również zmiany personalne i kompetencyjne w Ministerstwie Zdrowia, jak również na stanowisku Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii.

1 czerwca 2012

Panie Ministrze, organizując protest 1 czerwca 2012 r. przed Ministerstwem Zdrowia, w petycji do ówczesnego Ministra B. Arłukowicza apelowaliśmy : „My pacjenci, rodziny chorych, lekarze i zwykli obywatele jesteśmy zmuszeni zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialności i niekompetencji urzędników zarządzających systemem ochrony zdrowia (…) Nie możemy pogodzić się z faktem, że w coraz większym stopniu o naszym leczeniu decydują nie lekarze i aktualna wiedza medyczna, ale urzędnicy”.  Wtedy też razem z lekarzami i pacjentami apelowałem o przywrócenie decydującej roli lekarza w terapii, o poprawę dostępności do leczenia, o efektywność wydawania na ten cel publicznych środków.

 Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia i nie wszystkie zmiany formalnie mogą zostać przeprowadzone z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, ale trzeba umieć doceniać ludzi szukających rozwiązań, otwartych na dialog i potrafiących budować porozumienie. Dlatego teraz uważam za słuszne złożyć na Pana ręce podziękowania Tym, którzy pomimo przeciwności potrafią budować porozumienie i dzięki niemu wypracowywać kompromisowe, ale jednocześnie bezpieczne zmiany dla pacjentów. Szczególne słowa uznania składam na ręce Pani Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Dziękuję w imieniu swoim, ale jestem pewien, że też wielu rodziców i chorych, którzy czasem nie są nawet świadomi jak wiele się zmieniło.

Z poważaniem
Piotr Piotrowski – Prezes Fundacji 1 Czerwca

Top
stat4u